INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


АНТИЧНИЯТ ФОРУМ - ЖИВ ИЛИ МЪРТЪВ

В центъра на Пловдив близо до новопостроения паметник на Филип Македонски се намира друга гореща точка - Античният Форум.

Тук фирма "Младост Алфа" ЕООД иска да инвестира над пет и половина милиона евро от които един милион за разкриването, консервирането и експонирането на останките от форума.

Звучи чудесно, нали?

Защо тогава около този проект се разгоряха толкова силни обществени дебати?

Общинският съвет е гласувал решение с което продава имота с останките, който е в регулация, на фирмата за 1 240 200 лв. Последната се ангажира да инвестира 5 647 700 E за срок от 24 месеца, от които 1 000 000 E за проучване, консервиране и експониране на археологическите останки. Такива пари не са наливани в археология от доста време.

Защо тогава срещу това се вдигна Съюза на архитектите в България - Пловдив?

Аргументите на архитектите са, че античния форум е паметник на културата, който трябва да се експонира в паркова среда. Друг техен аргумент е, че имотът е публична държавна собственост и общината не може да го продава.

Архитектите изтъкват, че Конституцията постановява:

" Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост."

Въз основа на това архитектите твърдят, че конституцията отрежда форума да бъде изключителна държавна собственост.

Юристите на общината пък отвръщат, че в най-лошия случай земята е общинска, а останките - държавни.

Всъщност текстът от Конституцията визира, като изключителна държавна собственост само археологическите резервати, определени със закон.

Ако форумът попадаше в такъв резерват то архитектите щяха да имат право. При това положение обаче всичко наоколо също щеше да бъде изключителна държавна собственост…

Юристите на общината или пропускат, че няма конституционно постановени ограничения върху собствеността на археологически обекти, включително и такива обявени за паметници на културата, или не желаят да нажежават и без това горещата атмосфера.

Около сделката за Античния форум може и да има спорни моменти, но те определено не са в тази посока.

Архитектите изтъкват също, че са нарушени куп международни конвенции по които България е страна. Тук те отново увисват тъй като Конституцията е върховен закон и има сила пред всички други актове включително и международните. Отделно от това "архитектурната" интерпретация на конвенциите определено е твърде груба.

Де факто античният форум в своята цялост отдавна не съществува. Най-ценната негова част е разрушена и безвъзвратно погубена при строежа на централната поща. Такава бе съдбата на много други паметници в онези времена.

Да се прекалява със сегашната оценка на останалото и омаловажава предишната обезценка на погубеното би довела до още по-големи жертви за сметка на обществото. В случаи като този следва да се търсят подходящи форми за опазването на останките и оптималното им съчетаване с развиващата се градска среда. Вариант за такова развитие трябва да се намери и при античния форум.

За съжаление това е твърде трудно защото все още няма държавна стратегия, няма законодателство адекватно на новите обществени отношения и изобщо няма реформа в тази сфера, но има голямо желание за непровеждане на такава. Това води до наблюдаваните всевъзможни спекулации на всички нива с културното ни наследство.

Горното неизбежно влияе на общественото съзнание. Обществото вместо да се завърне към своите корени все повече се отдалечава от народната си памет. Картината повсеместно е отчайваща. Паметници от национално значение са оставени на произвола на времето и съдбата, а там където има частна инициатива се прави всичко възможно работата да се стопира и провали.

Тук следва да отправим към архитектите въпросът - Какво правят?

Дежурно те се оправдават че НИПК няма пари. Да, няма и ако на всички нива продължава да се пречи всячески на частната инициатива изобщо няма да има. Вместо да се търси общ език с капитала върху него се упражнява як "културен" рекет.

Неотложно нужно е да се потърсят различни нови форми за осигуряване на инвестиции. С най-голям потенциал тук отново е бизнесът. Последния обаче не бива да се отъждествява с държавните фондове от миналото.

Онези които хранят илюзии, че ще се върнат безметежните времена когато държавата хвърляше залудо пари дълбоко се лъжат. Техните напъни да върнат нещата постарому са обречени на неуспех.

Крайно време е да се разбере, че културното ни наследство няма шанс да се съхрани и развие без активните сили в обществото - предприемачите и техните капитали. Другото са фантазии на хора живеещи в отдавна отреченото минало.

T$N admin


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©