INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


ПЕЩЕРИ НА КОНЦЕСИЯ

Концесиите за археологически обекти зациклиха в парламента, но пещери на концесия дал бог.

Министерството на околната среда и водите дава на подходящи хора пожеланите от тях пещери. По неофициална информация над 4000 пещери ще бъдат концесионирани.

Пещерите в които има регистрирани останки от древни времена ще бъдат отдадени на Министерството на културата. Така би трябвало да се гарантира, че няма да се допуснат иманярски изпълнения в тях. Останалите обаче няма да бъдат обект на такова внимание. Те ще се стопанисват от избрани концесионери съгласно бизнес-плановете им.

Интерес будят бизнес-плановете на тези господа. Естествено е всеки от тях да се стреми да печели от концесията. Нормално е всеки да си е заплюл пещерата от която би спечелил най-много…

Пещерите подходящи за туристи в България са сравнително малко, а състоянието им днес е трагично. Ние приемаме, че концесионирането им ще е свързано с туристическата дейност. Следва да очакваме концесионерите да създадат необходимите условия за посещения и да изградят инфраструктурата до обектите за да бъдат те достъпни. Дай боже!

За останалите пещери се чува, че в много от случаите ще бъдат превърнати във винарни. Това би било чудесно. За целта обаче също има много изисквания, а подходящите за това пещери не са много. Изключваме варианта, че някой ще направи път в балкана само за да използва за винарна някоя пещера. Алогично звучи и пренасянето на цялото оборудване на мулета и разноса на стоката до и от там като в древността. Това съвсем стеснява кръга на подходящите за тази цел пещери.

Почти същите са изискванията и към пещерите, които ще бъдат превърнати в складове. Инфраструктурата е от първостепенна важност освен … ако тези складове са за забранени стоки. Сенчестият бизнес ще намери в пещерите приказно място. Разбойниците няма да бъдат възпрепятствани от липсата на инфраструктура, а напротив ще бъдат облагодетелствани. Пред пещерите те спокойно ще опънат две палатки и ще кажат, че развиват екзотичен туризъм. Пещерите от най-дълбока древност са били терра-инкогнита и поради това от както свят светува са хранилище на съкровища. В реда на нещата пещерите незабелязано могат да поемат тонове забранени материали. Няма никакъв проблем с пренасянето на стоката, а на пещерата хич няма да и проличи.

В пещерните райони има много пещери. По-малките няма да са обект на концесии. Те спокойно могат да бъдат закрити... Възможностите в тази посока са много и различни.

Всъщност по същия начин в миналото разбойниците са скривали заграбените ценности за които днес се носят легенди и предания.

Владетелите също са укривали там своите богатства, а жреците криели свещените съкровища.

Кой знае може някои от днешните концесионери да имат късмет и да попаднат на имането на разбойници, богатството на владетел или съкровището на някое светилище… а други може би точно поради това ще станат концесионери :)

Накрая искаме да напомним написаното от легендарния хайдутин Поп Мартин:

"Страшен човек е Вълчан. Той не знае че писвам тия други работи тук на тапиите, но аз искам да се знае целите тия работи за него щото нещо ме блазни че туй ще да ми е последното писане и не ща мога разказвам веки. Чини ми се че и мене може да убие.

Инак нека е благословено туй дето ще стане с тия много пари.

Който ги найде зло да не мисли и хортува и добро да струва. Туй е то."

T$N admin


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©