INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


ГЕМОЛОЖКИ НАХОДИЩА В БЪЛГАРИЯ

Авгит - района между Ямбол и Бургас, с. Китен и с. Лозенец

Адулар - с. Нова Махала (Парарджишко)

Аквамарин - района Чепеларе - Ботушево, района на Вищерица, южно от Велинград, м. Сребрива чешма, устието на р. Вищерица, района на Ардино, с. Ахряне, с. Латинка, с. Вишнево, Северозападна Рила, района м/у Урдини езера, Седемте Рилски езера и Мальовица, района Тешево - Гайтаниново

Актинолит - югозападно от с. Аврен, Крумовградско, м. Талково поле, с. Камилски дол (Ивайловградско)

Албит - северно от с. Ардино, м. Шейтан кюпрю, с. Добромирци, Крумовградско, с. Хлябово (Тополовградско), м. Канарата

Алмандин - района м/у с. Горни и Долни окол, южно от Тополовград по р. Явуздере, южно от с. Дервишка могила, с. Чепеларе, южно от с. Ардино, южно от с. Камилски дол, югозападно от с. Аврен, района на вр. Малък Мусала в Рила

Аметист - южно от с. Владая, над с. Мърчаево, северно от с. Тешево, гр. Маджарово, гр. Малко Търново, Кърджалийско, с. Ахряне, с. Латинка, с. Ардино, с. Звездел, района м/у р. Върбица и р. Крумовица

Аналцим - гр. Маджарово, западно от с. Турско поле, с. Горни Главанак, с. Баранци (Крумовгадско)

Андалузит - Ардино - м. Шейтан Кюпрю, с. Чепеларе, Житошевското дере, с. Омана в Странджа, с. Литаково (Ботевградско)

Андрадит - северно и североизточно от Чепеларе, с. Камилски дол (Ивайловградско), гр. Малко Търново

Апатит - североизточно от гр. Ихтиман, по пътя с. Поибрене - гр. Панагюрище, гр. Бургас - м. Сърнешко кладенче, кариера Атия, Витоша, Самоковско, с. Калково, Тополовградско, с. Хлябово, м. Канарата

Авантюрин - с. Кремиковци

Азурит - Плакалница, Лъкатник - Венеца, Елшица, Бургаски медни мини

Апофилит - Малкотърновско, м. Пропада, Витоша, с. Владая, с. Бараци (Крумовградско)

Ахати - Кърджалийско, Хасковско, Маджарово, Шуменско, Перник, Брезник, Витоша, с. Владая

Бронзит - Родопи, югоизточно от с . Брестовица, Софийско, с. Пасарел, с. Герман

Брукит - Витоша, с. Кладница, с. Рударци

Везувиан - Рила, м.. Белия улук, източно от Рилския манастир, под вр. Петлите, района на Урдини езера, района на Седемте Рилски езера, м. Мермеро, шосето до Попова шипка, м. Карагьол, Родопи - Западнородопски Батолит

Гросулар - района на с Железница и с. Ярлово, Рила - м. Белия улук, Седемте Рилски езера

Диаспор - Хасковско, с. Спахиево

Епидот - с. Нова махала (Пещерско), м. Каната, гр. Малко Търново, с. Камилски дол (Ивайловградско)

Изумруд - Рила, м. Урдини езера, Централни Родопи, североизточно от с. Югово

Кианит (Дистен) - Чепеларе, вр. Горката (Кричимско), с. Дервишка могила - Сакар

Клейофан (Сфалерит) - Лъкински руден район, Маджарово, с. Осогово, Маданско, Неделинския руден район

Кордиерит (Дихроит) - с. Ардино, м. Шейтан Кюпрю

Карнеол - южно от Кърджали, Момчилград, Приморско

Кварц (Бистър планински кристал) - Родопи, с. Ахряне, с. Гайтаниново

Магнетит - с. Мартиново (Чипровско), Шипченски балкан, м. Широка поляна, с. Крумово (Ямболско), Хасковско

Малахит - Елаците, Кремиковци

Опал - Хасковско, Минерални бани, с. Татарево, Кърджалийско, с. Безводно, с. Комунига, гр. Момчилград, северно и северозападно от с. Нановица

Опушен кварц (Раухтопаз, Раухкварц) - с. Гайтаниново, Ардино, с. Ахряне, с. Латинка, Витоша, района м/у с. Марчаево и с. Рударци, Плана

Пирит - Шуменско, с. Марково, с. Кюлевча, с. Зли дол (Свогенско), с. Бърдо (Вакарелско), Панагюрски руден район, Бургаски медни мини, Лъкински руден район, м. Говедарника, Маданско, м. Шаренка и м. Градище

Пренит - над с. Горни Лозен

Родингити - с. Голямо Каменяне, с. Добромирци, м. Гюведжика

Родонит - Еньовче, Лъки, Централни Родопи

Родохрозит - Мадан, Лъки, Осогово, Оброчище, Маджарово, Кремиковци

Розов кварц - Плана, с. Долни Окол

Рубин - Кърджали, гр. Джебел, м. Мишевско, с. Бял извор, с. Падина

Рутил - Казанлък, южно от Пирдоп, Хасковско, южно от с. Крепост, източно от Крумоград

Сардер - Момчилград, Крумовград

Смитсонит - Седмочисленици - Западна Стара планина, Родопи - Рибница, Маджарово

Ставролит - Сакар, южно от Тополовград, с. Дервишка могила

Спесартин - с. Стрелча, м. Смиловене, Кърджалийско, с. Латинка

Титанит - Витоша, с. Хлябово (Тополовградско)

Турмалин - Витоша, кариера Липата, м. Бялата курия, Самоковско, м. Маркова трапеза, Планския плутон, Ихтиманско, южно от Пирдоп, Сърнена Средна гора, южно от с. Турия (Казанлъшко), северно от с. Малко Дряново (Чирпанско), Бургаско, Атия, Сакар планина, Централни Родопи, южно от Асеновград, при р. Луковица и р. Чая, с. Забърдо, (Смолянско), с. Бяла Черква (Пловдивско), мина Персенк, с. Михалково, Източни Родопи, м. Шейтан Кюпрю (Ардинско)

Томсонит - Бургаско - Пода, Павликенско - с. Бутово

Тулит - Рила - м. Петлите

Тюркоаз - Спахиевско рудно поле (Хасковско)

Хелиодор - м. Вищерица, Ардинско, с. Вишнево

Цитрин - гр. Маджарово

Шпинел - Пирин, м. Бяла река

Флуорит - Смолянско, Михалково, южните склонове на Малашевската планина, Славянка - Палат, Централни Родопи - Югово, Сакар - Устрем

Халцедон - Кърджалийско

Хематит - Кремиковци

Хризокола - Елаците (Етрополско), Елшица (Панагюрско), Светиилийски възвишения (Новозагорско), Устрем (Тополовградско)

Яспис - Кърджалийско, Момчилград, Хасковско, Маджарово

Из 'Гемоложки находки в България'


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©