INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


НОЩНАТА АРХЕОЛОГИЯ

Когато в нощта на откритието около Голямата Косматка имаше блокада от барети, а на следващия ден по пресконференциите между полицаи и археолози имаше словестна престрелка ние решихме да се спрем на станалото когато отшуми пукотевицата.

Днес когато опашката пред музея вече я няма, а медиите забравиха за Китов и ТЕМП идва наш ред да се размислим над станалото.

Започваме от Китов. Безспорно той разбира от могили. Разкопал е близо 500. Разбира и от машини. Похарчил е стотици хиляди за машиносмени. Ползвал е всевъзможна механизация от Це-то до Камацуто. Колко гориво, машиносмени и пари е получил от щедри тукашни и задгранични спонсори е неизвестно. Колко на кого плаща - също.

Известно е онова което достига до медиите, а то се свежда до баналните фрази, че след разработките на ТЕМП са спасени от иманярите поредните артефакти. Пак заради същите иманяри експедицията се наложило да преизпълнява плана с някоя и друга могила. И за да не се остави шанс на иманярите сезона се удължава от ранна пролет до късна есен. И така година след година до онази есенна нощ когато баретите блокираха Китов в неограбената гробница.

Едни се питаха - Защо чак сега? Други - Защо точно сега?

Може би само Китов и тези които наредиха екшъна знаят какво точно стана. Сега вече напрежението намаля и е трудно да се разбере кой бушон щеше да изгори. Не е ясно и защо стана късото. Дали заради старите проводници или заради влагата около ТЕМП.

Всъщност ТЕМП е сдружение с нестопанска цел в частна полза. Ако друго такова сдружение бе поискало вписване в съда със същия предмет на дейност изобщо нямаше да бъде разгледана молбата му поради противоречията с действащото законодателство. Да не говорим как би получило разрешения за разкопки, после пък как би продължило при неизпълненията на правилника за теренни проучвания и т.н.

Изобщо ТЕМП не е случайно и в него няма случайни хора. Тук се срещат хората с парите и тези с ноу-хауто. А последното е завидно богато. Тук се е зародила фадромната археология, че и нощната - напоследък.

Било какво било ще кажат някои. Отритията остават! Скритото - също! Допълваме ние.

T$N admin


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©