INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


Името Поп Мартин се среща в различни варианти в множество български селища, което дава основание да разглеждаме личността на поп Мартин, въпреки историческата му достоверност и осезаема реалност, още и като събирателен образ на народния закрилник, можещ всичко и побеждаващ навсякъде неверника поробител, отмъщаващ за поругана чест или нанесено зло и носещ заслужено възмездие над насилника. А, въпреки вариантите, условно бихме могли да отделим три основни типа предания за поп Мартин.

В ПЪРВИЯ ТИП попът не е от Батин, а от изчезналото днес съседно селище Брестова паланка (дн. с. Ценово, Русенско - б.а.). Някъде се споменава, че в Батин е свещеник, на други места това липсва. Почти навсякъде събитието се отнася към времето на кърджалиите и даалиите, а конкретният исторически повод - отвличането и потурчването от "русенския валия" на попадията и хубавата й дъщеря - винаги се фиксира върху християнския празник Петковден (14 октомври). Общото при всички разкази е, че след тази случка попът се разпопва и тръгва да мъсти за поруганата му семейна чест. Така се стига и до нападението от четата му, между селата Брестова паланка и Батин, над турската хазна, носеща събраните тогава данъци от Русенския край, до заповедта на "валията" съселяните му да го хванат и предадат, до техния категоричен отказ, опожаряването на с. Брестова паланка и масовото унищожаване на неговото население. Поп Мартин, естествено, не бил сред жертвите и след като четите на Вълчан войвода от с. Обретеник и на Петко войвода от с. Две могили, Русенско (оттам са четите, а не родните места на войводите - б.а.) се присъединили към неговата, мощта му нараснала и дълги години селяните от този край не плащали данъци на турците, а името на поп Мартин се изричало от тях с надежда и гордост. В края на това предание се посочва скривалището на поп Мартин край с. Брестова паланка, което било естествена скална пещера на два етажа, с дължина и височина от по 3 м, събираща 10-15 човека. Въпреки това, разказвачите посочват, че след време тази многолюдна чета се преместила за "по-безопасно" в "необятните гори на Делиормана".

Оттам вероятно станало и нейното движение към Балкана, където вече откриваме и

ВТОРИЯ ТИП предания за поп Мартин, можещи да достигнат там само чрез физическото присъствие на последния. И така, действието сега се развивало на типично място - в дебрите на българския хайдушки Балкан. В планинското селце Разпоповци край Елена - родното място на писателя Емилиян Станев, артиста Георги Георгиев - Гец, художника проф. Иван Петров и множество още известни именити българи - върху една каменна плоча в къщата на Марин Спасов били изсечени словата "Поп Мартин от Батин". Това явно е бил подписът на попа. А преданието било разказано на проф. Иван Петров от съселянина му Стефан Иванов. Независимо от предимно общия характер на нещата, с промяната на мястото се изменили както действащите лица, така и случката. Видяхме вече от посочения надпис, че родното място тук, за разлика от първия тип предания, е строго фиксирано и то е именно с. Батин. Другото различие е в персонажите. Прави впечатление, че тук отсъства дъщерята на попа. "Красивата жена", заради която текат събитията е попадията. Похитител сега е "търновският валия", независимо че и в конкретния случай тази дума е изпразнена от реалното си историческо съдържание, понеже през посоченото "кърджалийско" време е нямало валии. Вероятно и тук, както и при първия тип предания "валия" е местният големец - спахия, паша и т.н., дошъл до нас с това название чрез преданията, създадени след 1864 г., когато Мидхат паша за първи път експериментирал закона за вилаетите на българска земя с образуването на Дунавския вилает, обхващащ земите между Дунав и Стара планина чак до гр. Ниш, със седалище Русчук и първи валия Мидхат паша. По-нататък действието в този тип предания също било различно. Така нареченият "търновски валия" съгледал хубавата попадия, когато събирали данъците от християнското население в Елена. Той поканил попа и жена му на вечеря, след която валията казал на поп Мартин, че жена му не желаела да си тръгне и оставала в харема му. Попът си отишъл сам и окачил на един кол в своята градина калимавката си с думите: "Нито съм те слагал, нито съм те махал!", с което скъсал със свещеничеството и поел по славния, но труден път на народен закрилник. След като свързал четата си с тази на Вълчан войвода, именуван в тези предания Велко войвода, двамата заедно изготвили до "търновския валия" фалшива заповед, според която той трябвало веднага да се яви с прислугите, имуществото и харема си в Одрин за заемане на по-висок сан. "Валията" се хванал в капана и потеглил с целия си антураж през Твърдишкия проход за Одрин. На най-високото място на прохода - Превала - четниците нападнали турците и ги избили. Оставили само попадията, която поп Мартин окачил на един бук и къс по къс я нарязал, докато издъхнала, като не спирал да изрича словата: "Ако ми беше вярна, трябваше или да го убиеш, или да избягаш!". От този ден поп Мартин се изгубил. Никой повече не го видял, а селото, в което живял, нарекли Разпоповци - да носи вечно спомена за неустрашимия поп Мартин от русенското село Батин и неговата хубава, но невярна и продажна съпруга. ' * '

ТРЕТИЯТ ТИП предания са смесица между първия и втория. Тук родното село също не е конкретно назовано, а присъства само като част от Русенския край. Плах белетристичен опит да го изрече е направил писателят Н. Хайтов в книгата си "Хвъркатото корито", но жестоко е сбъркал, записвайки никога не-съществувалото с. Батия, Русенско за родно място на поп Мартин. Твърде вероятно е с. Батия да е точно с. Батин, но, така записано, ние просто няма как да го употребим. Както и при втория тип предания, и тук попадията е хубавица невиждана. Съзрял я русенският, а не търновският паша или кадия, а не валия, когато гостувал в поповата къща в Батин и още тогава решил да я отнеме. Поканил ги на гости в Русе и когато отишли, отвели попадията в харема при жените, а пашата и попът останали да се гощават. Три дни яли и пили, а в това време упоили попадията, отрязали й косите и я потурчили. Когато попът решил да си тръгва и си подирил жената, казали му, че сама се е потурчила. Той се развикал, но го набили и изхвърлили. От този ден поп Мартин отишъл в дружината на Вълчан войвода и започнал да мисли за отмъщение. Следващият момент фиксира именно този акт, като мотивът с фалшивия ферман за служебното издигане на местния големец и привикването му по този повод в Цариград, а не в Одрин, също присъства.

Различно е, обаче, самото отмъщение. След като причакали кочията с пашата и жените му в горите под Разград и избили сеймените, поп Мартин жестоко се разправил, този път не с попадията, а със самия паша, като не жена си, а него рязал парче по парче, докато издъхне. Оттук нататък попът станал пряк помощник на Вълчан войвода, негов пръв довереник и съветник и заедно с Рада Бараш-ка или Бойка войвода, каквато станала впоследствие, обирали турските хазни и мъстели на освирепелите османлии.

И точно тук, сякаш, преданията завършват. И иде ред на легендата. А тя, както знаем, е способна на всичко. От написаното дотук разбрахме как поруганата семейна чест на батинския поп Мартин го направила хайдутин и народен зак-рилник. Той тръгнал да мъсти за себе си, а както почти винаги става, отмъщавал и за безбройните свои озлочестени братя и сестри българи. Поп Мартин тръгнал от с. Батин, минал през русенските села Ценово, Обретеник, Две могили. След това го срещаме в Делиормана, в Еленския, Габровския, Тетевенския балкан. Доста време се подвизавал и в Странджа планина. Н. Хайтов го запраща в родопските села Забърдо, Избегли, Нареченски бани, Устово, покачва го на една скала над Дряновския манастир, където ни кара да прочетем: "Тука си обръсна попа брадата и многу плака", за да може накрая да заключи, че ако се съберат всички предания и легенди за поп Мартин и Вълчан войвода, ще се окаже, че няма край в България, където те да не са се подвизавали и отмъщавали.

И наистина е така. В началото на нашето писание за легендарния поп допуснахме възможността той да бъде разглеждан като събирателен образ на сиро-машки закрилник, а в края сме длъжни да заявим, че това е така. А истината? Ето я и нея. След като знаем, че Вълчан войвода е роден през 70-те години на XVHI в. в с. Паспалево, Лозенградско и че поп Мартин е бил негов пръв помощник и съветник, като действат в конкретен исторически момент, логично можем да предположим, че попът е роден някъде към 70 - 80-те години на XVIII в. или по-точно през 1778 г., за да може в началото на ХГХ в. да бъде вече хайдутин. От всичките изброени дотук източници може да се заключи, че поп Мартин наистина е от с. Батин, още повече като се има предвид, че само тук и в с. Разпоповци, Великотърновско има останали фамилии Папазови. А че красотата на неговата съпруга или съпруги (както ще видим по-нататък в нашето предположение, че попът повторно се е задомил в с. Разпоповци) е наследена днес от батинските и разпоповските жени и девойки - това няма как да не се забележи и не буди никакви съмнения. Случката с потурчването, пък, със сигурност не е ставала само с попадията, която, най-вероятно, също е събирателен образ на насилваната през робството българка. По-нататък събитията, без съмнение, са ставали така, както са описани за всеки регион, а дали валията, пашата, кадията или попадията са били рязани от попа на парчета е навярно важно за местните жители, но за оформянето на историческото съзнание е валиден единствено актът на отмъщението и въздаването на заслуженото възмездие над потисника. След този безспорно най-впечатляващ момент от биографията на поп Мартин, присъстващ по един или друг начин във всички предания, той, както вече знаем, направил чета, с която действали из Батинския район и Делиормана, а впоследствие се присъединил към дружината на Вълчан войвода. Там поп Мартин станал пръв довереник, съветник и записван на нишаните на укритите тайни Вълчанови съкровища.

Това, според Иван Богданов, се случило през 1810 г., когато след провалянето на Странджанския договор, Вълчан войвода се оттеглил в Еленския балкан. Всичко навярно тъй е било, но може би именно тук трябва малко да се задълбочим. Преглеждайки отново типовете предания, описани по-горе от нас, ние не може да не забележим основните разлики именно в този момент - след похищението над попското семейство. Прави впечатление, че само при първия тип предания поп Мартин тръгва сам със своята чета и отмъщава за поруганата семейна чест, след което съединява четата си с тази на Вълчан войвода. В следващите два типа актът на публичното отмъщение се осъществява след съединяването на четите на поп Мартин и Вълчан войвода. Какви изводи следват от това? Първо, след като уточнихме вече, че поп Мартин е от с. Батин, ние приемаме за най-достоверен именно първия тип предания, което, обаче, не изключва правилността и на другите два. Просто е станало следното. Случката с попадията вероятно води началото си от Русенския край и е вървяла с попа навсякъде, където е бил. Затова я срещаме в толкова варианта. Най-логично е попът сам да е тръгнал да отмъщава за това похищение, както са правили почти всички насилени българи, станали впоследствие легендарни народни закрилници. Към този процес са се присъединили и други поругани български синове, каквито тогава е имало в изобилие. Така се стигнало до въпросното публично отмъщение, след което четите на поп Мартин и Вълчан войвода със сигурност са се съединили. Доказателство за това намираме в думите на Ив. Богданов, който в споменатия му вече труд посочва, че преди да се оттегли в Еленския балкан "начело на малка дружина Вълчан бродил по цялото протежение на важния път Силистра - Одрин - Чорлу, но се подвизавал и в Странджа, Родопите и Беломорието. От това следва, че поп Мартин, заедно с Вълчан войвода и, може би, Петко войвода наистина са действали в Русенския край, Делиормана, Странджа, Родопите и Беломорието до 1810 г. След тази дата, пренесена вече в Еленския балкан и станала многобройна, към която с хора се включила и Рада Барашка, дружината на Вълчан войвода продължила своята смела борба срещу насилника, когото нападала, побеждавала и унищожавала. Точно в този момент изгряла звездата и на смелия батински поп Мартин, който заради качествата и способностите си станал пръв довереник и съветник на Вълчан войвода. А през времето с него вървяла и случката, станала заради попадията му, която навсякъде, където се е появявал се е разказвала и така получила своите различни варианти. Вероятно най-трайно тя се задържала в еленското селище Разпоповци, приело името на разпопения поп и оставило там неговите наследници, носещи фамилията Мартин Папазовци.

В Еленския балкан поп Мартин трайно се вписал във Вълчановата дружина, но свързването му с Вълчан войвода, както вече посочихме, станало малко по-рано. Тук авторите имат удоволствието да посочат и точната дата. Това е 1808 г., а доказателството намираме изписано от самия поп в нишаните, които направил по поръка на Вълчан войвода,за да обозначи скритите от него съкровища, които като потрябват да може да ги намери. А началото на това дело, както поп Мартин го е записал, започнало в "лето господне 1828". След като предположихме по-горе, че поп Мартин е роден през 1778 г., тук вече убедително може да твърдим, че в посочената от него 1828 г. той би трябвало да е изпълнил достойните 50 земни човешки лета и се е намирал в началото на края на разцвета на жизнената си мъжка сила. Бидейки единствен книжен от дружината, той с право получил доверието на Вълчан войвода да списва нишаните за укритите му съкровища, а смелостта и юнашкият дух на попа заслужено го направили негов пръв довереник и съветник. Цели двадесет били годините, прекарани от поп Мартин в компанията на Вълчан войвода, а доказателството е следното: "Преди двадесет години - пише той сред нишаните през посочената вече 1828 г. - на път от Цариград за Солун се другаруват в гемията с дядо Ставрус. Гърка пита Вълчан знае ли балкана към Троянския проход. Вълчан му дума, че на пръсти." След това поп Мартин описва как намират посоченото от гръка злато и как Вълчан войвода убил своя съдружник, който искал да употреби имането за други цели, а "Вълчан дума не дал да се дума за пилеене на златото, кат му е на акъла да освободи Българското". И това злато, обаче, не стигнало за високата цел, която си поставил воеводата, поради което той "заповяда да се сбира дружина от все пострадали окумушлии хора." "И тъй с времето можа и мене..." - това е записал поп Мартин през въпросната 1828 г., а, връщайки назад посочените от него "преди двадесет години", ние със сигурност можем вече да посочим, че връзката му с Вълчан войвода датира именно от тази косвено посочена тук година - 1808-ма. Но двадесетте години с Вълчан войвода, през които "Взехме много хазни и убрахме много чифлици. Бастисахме зли човеци." са вече отминали. Те са били достатъчни за батинския поп да мине през всички несгоди на хайдушкия живот, но да се съхрани и да стане дясната ръка на воевода-' та. Не му е било лесно, защото "Страшен човек е Вълчан... Той кат се ядоса сече букачка като врат с ятагана наведнъж с един удар... Колкото е висок толкоз е силен... мъж дето рядко се ражда... Пъргав е като котка. В тъмното повикаш ли истрелва силяха, а като размахне ръка и метне ножа дръви като ръката отсича." Но въпреки тези качества на своя господар и съзнанието, че всеки миг може да е последен за него, а може би именно за това, защото Вълчан войвода вече "намери колая на всички от четата. Лека им пръст. Остави саде мене и Фатмето (втората съпруга на воеводата, туркиня, тогава 16-годишна - б.а.), поп Мартин не се страхува от Вълчан и успява сред текста на нишаните да остави свои писания, характеристики на времето и хората около него, което единствено днес ни дава възможност да правим настоящите изследвания. Дали съзнанието му за историч-ност или страхът, че всички тия, заслужаващи внимание факти, събития и личности, ще изчезнат в забвението заедно с тях са били водещи при осъществяването на това безспорно значимо дело, не се знае. Знаят се единствено записаните негови слова:

 "Страшен човек е Вълчан.Той не знае че писвам тия други работи тук на тапиите, но аз искам да се знае целите тия работи за него щото нещо ме блазни че туй ще ми е последното писане и не ща мога разказвам веки. Чини ми се че и мене може да убие." След това предположение той доразказва своята и биографията на Вълчановата дружина и, завършвайки с думите "До тук словата са мои, отдире са тия дето нявга ще вършат работа", продължава добросъвестно да описва богатствата и начините за тяхното откриване. Най-накрая е изписал: "Аз поп Мартин.Русчук". Но това "Русчук" е употребено тук като регионално понятие, в смисъл на Русенски край, което потвърждава, а не изключва извода ни, че родното място на поп Мартин е с. Батин, Русенско. Погрешно е да се смята, че тези писания са правени в Русе, защото попът изрично е записал: "Сега сме живи саде Вълчан, Фатмето и аз. Те с Вълчана тръгнаха за Синия вир за пъстърва, а мене ме тегли да пиша. Работа друга нямам...". Тези слова сами потвърждават, че всичките поп Мартинови слова са били писани именно в Балкана, при Вълчан войвода и Фатмето. Но какво е станало с попа, след като е изписал нишаните? Какво е станало с Вълчан и Фатмето? "Останахме саде тримата." - не случайно попът е записал това няколко пъти. Но тук е продължил ето как: "Аз поп Мартин, Вълчан и Фатмето. Тя ще му изяде главата." Тук могат да се направят множество предположения, особено ако се прибавят и следващите поп Мартинови слова: "Тя е най-млада и ще е късметлия."

И така, поп Мартин се родил през 1778 г. в с. Батин, Русенско. Там се оженил за невижданата хубавица Койка, от която имал прекрасен син, но русенският паша - аянът Исмаил Тръстениклио глу - я взел в харема си. При удобен случай разпопеният след случката поп ги нападнал със своята чета. Убил пашата, а съпругата си рязал на парчета, докато издъхне, защото смятал, че му е изневерила. Това станало на 16.08.1806 г. в обретенските гори "Чолак дере", през които Тръс-тениклиоглу минал на път за Цариград, където отивал да го повишават. След това събитие поп Мартин събрал през 1808 г. четата си с тези на Вълчан и Петко войвода и от Русенския край, постепенно през Делиормана, Странджа, Родопите и Беломорието стигнал през 1810 г. до Еленския балкан и станал пръв Вълчанов довереник. Задомил се отново в еленското село Разпоповци, приело това име след неговата смърт. Оставил и тук поколение и в продължение на 20 години всявал страх у поробителите навсякъде, където се появял, а името му станало легендарно и известно по всичките български земи. Въпреки доверието, което му имал, от страх да не издаде скритите съкровища, бил убит някъде към 1830 г. от Вълчан войвода, а тялото му вероятно е погребано край тревненските колиби Бърдарите.

 • В китното селце Чилнов, което се сгушвало сред гористите хълмове по поречието на река Баниски Лом, израснала прекрасната Койка. С бялото си лице и златисти коси, тя се прочула по поречието на Ломовете. Ергените християни мечтаели за усмивката й и търсели погледа й по сенокос и гроздобер, а мюсюлманите се заканвали, че такава прелест може да краси единствено турски харем.
 • Из селото обаче се носели слухове, че Койка няма да доживее старините си. Хората говорели, че когато се родила, ято врани цял ден се извисявало над селцето., а по-голямата сестра на Койка разказвала, че в полунощ на същия ден, пред огнището, видяла три орисници, които шепнели съдбата на новороденото. Първата промълвила: „Да расне, да порасне, гиздава мома да стане, да се омъжи в друго село и да роди мъжка рожба”. Втората допълнила: „Хубостта й да се прочуе чак до Цариград”, а третата: „Мъжът й да я погуби.”
 • Мълвата за красотата на Койка се разнесла по поречието на Ломовете и достигнала до батинския ерген Мартин, който дотогава учил за свещеник в Троянския манастир. Той изпратил сватовници, които да намерят прелестната девойка и да я поискат за жена. Вдигнала се голяма сватба. Мартин и новата му съпруга заживели в село Батин. Година след това им се родил син - Асен. След раждането чилновската красавица се разхубавила още повече, а турците от селото ставали все по-несдържани. Поп Мартин бил принуден да се премества със семейството си от село на село. Изглед от село Батин
 • Русчушкият първенец - Манук бей, арменец, който приел исляма, също можел да стои настрана от Койка. Той устроил жестока клопка на отец Мартин като го поканил да му гостува с цялото си семейство. Тридневното богато угощение и обещанията на бея замъглили очите на отчето. За жалост дошло време да си ходят, но когато Мартин пожелал да доведат жена му и сина му, които по обичай били въведени още с влизането си в харема, гавазите на османеца го наругали и изгонили: „Тая жена вече не е твоя, а на бея. Тя не иска да дойде с тебе”. Слисан от учудване и болка християнинът бил изхвърлен на улицата, пребит от бой. Дни наред чакал пред портите, да зърне рожбата си или майка му, но за съжаление усилията му били напразни. Седмици след седмици чукал по вратите на кадии и паши, стигнал дори до султана в Цариград, търсейки правда. В душата му покълнало семето на гнева и отмъщението. Разочарован от несправедливостта поп Мартин се принудил да напусне родния си край и да потърси спасение в Еленския балкан.
 • Манук бей Поп Мартин
 • Вълчан войвода След потушаването на селското въстание в Странджанския край, Вълчан войвода преминал с част от своите другари в Стара планина. Започнал отново хайдутство, за да събере пари и с тях да откупи войска, с която да достигне заветната си цел – да освободи родната България. Един ден завели при Вълчан поп Мартин. Отчето споделило мъката си и помолило войводата за помощ. Вълчан се съгласил и изпратил с поп Мартин няколко от своите четници, които да му помогнат да отмъсти за поруганото достойнство . Четата се разраствала и бродила из горите, пещерите и клисурите на Североизточна България. Чрез хитрост един от четниците започнал да работи като коняр при бея.
 • Койка дълго молила османеца да я пусне да види семейството си на село и той най-после склонил. Конярят известил поп Мартин за деня на пътуването. В богато украсена каляска, придружавана с охрана, Койка напуснала укрепения град със синовете си – Асен и детето й от бея. Пътят минавал през гористата местност Перестица (над село Батишница). Там четниците начело с поп Мартин устроили засадата. Перестица
 • Схватката била кратка и кървава. Един от хайдутите отворил врата на каретата и от нея страхливо слезли двете момченца и застанали пред наредените в полукръг четници, които с широко отворени очи чакали да зърнат пътуващите. Те гледали децата без злоба и се чудели защо майка им се бави толкова много. Поп Мартин едва се сдържал да не прегърне първородния си син, но сърцето му се свивало от страха, че може би Асен няма да го познае, че може би образът му е изтрит в детската глава: "Години наред се мъчих да го забравя, а с него и майка му, но не успях да пропъдя образите им от съзнанието си. Вечер, когато лягах върху горската шума, или върху твърдата земя в някоя пещера, увит в расото, мислено ги прегръщах и заспивах с тях. Сутрин, с целувки ги карах да отворят сънени очи. След страшната, позорна случка съм се стремил всеки ден, с всяко мое действие да си върна отнетото и да заживея мирен и щастлив живот."
 • След децата си слязла и Койка. Лявата й ръка държала леко, прозрачно фередже. С горди и отмерени крачки, като жена, знаеща цената си и убедена, че може да се измъкне от сложната ситуация с парите на съпруга си, с високо вдигната глава и с презрение в прекрасните си сини очи, Койка погледнала посилните от нея с мисълта: "Със злато ще ги нахраня". Мартин казал на един левент да свали фереджето, което закривало бялото й лице. Тя се сепнала и хубостта й се разкрила пред въоръжените млади мъже, които били забравили прелестите на женската плът. Смаяни от гледката, която възбуждала притъпената от времето страст, те плъзгали погледите си по летните дрехи, които очертавали прекрасното й стройно тяло, сочни устни и бяла шия.
 • Койка изгледала с подигравателно злобни очи, замахнала с ръка като при удър, разтворила пръсти и от дланта й олетели няколко златни жълтици и извикала яростно: "Вземете, голтаци. След седмица мъжът ми ще ви избеси". По лицата на слисаните от красотата й млади мъже легнала сянката на обидаата и подигравката. Те раздвижили ръцете си не за да съберат монети, а за да хванат ятаганите си и да измият с кръв нанесената обида. Мартин казал: "Ние не сме разбойници, жадни за злато! Съберем ли пари, даваме ги на бедните. Злато ни трябва единствено, за да прогоним турците от нашите земи." След това се обърнал към другарите си, които гледали с омраза жената, готови да я съсекат, забравили възхищението си от нея. Мартин попитал: "Какво наказание заслужава този, който е забравил дом и семейство, приел е друга вяра и ни заплашва с бесило?". Единодушно всички извикали: "Найтежкото!“ и тръгнали към бейската съпруга. Цветът на лицето на поп Мартин се променил от напрежение и той извикал: "Спрете, спрете!". След като всички се обърнали към него, бавно продължил: "Тази жена, доброволно приела чуждата вяра и потурчила сина ми, не заслужава такава чест да цапаме ръцете си с кръвта и. Предлагам с второто си дете да легне на дъното на близкото блато."
 • Чак в този момент Койка се вгледала в мъжа, изрекъл присъдата, в когото познала бащата на Асен. Била смазана от своята постъпка, от алчност и убеждение, че със злато всичко може да се купи. Чак сега осъзнала, че цялата е изцапана с нещо кално, срамно, мръсно. Свила се над рожбите си и заплакала жално. Някои от хайдутите погледнали със съчувствие поп Мартин, но той бил достатъчно коравосърдечен, за да не отмени присъдата. Екзекуторите с треперещи ръце смъкнали наниза жълтици и на негово място завързали тежък камък. В най-дълбокото място на блатото хвърлили майката с малкото й детенце, това на бея. Застоялата, жабурнясала вода погълнала двата живота. След няколко дни синът на поп Мартин, Асен, бил прехвърлен във Влашко. Оттогава легендата за Койка се разказва от уста на уста, предава се от поколение на поколение. В народната памет падината живее с името Койкин гьол, а местността и железопътнта спирка се наричат Койката.
 • Кроткият иначе и добродушен свещеник от този ден се преобразил. Срамът, злобата и ревността превърнали божия човек в разбойник и жесток мъстител. С дружината на Вълчан войвода ограбвали не само турските кервани, но и българските чорбаджии. Събрали несметно богатство. Заради алчността си поп Мартин и Вълчан решили да убият останалите от четата и да запазят съкровището. Речено сторено. Те намислили да го скрият в някоя от пещерите в Поломието. Но според легендата накрая от пещерата излиза само единия. Според друга легенда поп Мартин си направил църква в един от коридорите на пещерата Орлова чука, където и до днес може би лежи кървавото съкровище.

 • ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

  РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

  СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


  ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©